Knihy ktoré odporúčam

AAW: Nature takes a turn; AAW;

AAW: Techniques & projects; AAW; 1996

Baker M.: Woodturning projects a workshop guide to shapes;
Guild of Master Craftsman Publications,Ltd; UK; 2003   /ďalej iba GMC UK /

Baláž V.: Rezbárstvo; UĽUV; Bratislava; 2001

Boase T.: Woodturning masterclas; GMC; 1998

Denning A.: Holzschnitzen; Augustus Verlag; SRN; 2000

Donke H.: Holzschnitzen; Ravensburger Buchverlag; SRN; 1996

Gertner Z.: Woodcarving-a foundational course; GMC; 2000

Gombert R.: Drechseln; Ravensburger Buchverlag;SRN; 1996

Hromek P.: Wood vessel sculpture; Vlastné vydavateľstvo; 2006

Huey G.: Building fine furniture; Popular Wood working Books; USA; 2003

Honick W.: Intarsien schneiden; Ravensburger Buchverlag; SRN; 1999

Hunnex J.: Woodturning a source book of shapes; GMC; 1999

Hunnex J.: Woodturning forms and materials; GMC; 2003

Hunnex J.: Illustrated woodturning techniques; GMC; 1997

Child P.: The craftsman woodturner; GMC; 1998

Churchil J.: The woodworker´s complete shop reference; PopularWwoodworkingBbooks; USA; 2003

Irons P.: Drechseln; Augustus Verlag; SRN; 2000

Key R.: Woodturning with Ray Key; B T Batsford; UK; 1998

Kothe K.: Dosen und nassholzschalen drechseln; Ravensburger Buchverlag; SRN; 1998

Leier R. – Peters J. – Wallace K.: 500 wood bowls; Lark Books; USA; 2004

Leier R. – Peters J. – Wallace K.:Contemporary turned wood; GMC; 2000

Minař M.:Řezbárství; Grada; ČR; 2005

Okrucký J. – Kautman V.: Výtvarník a drevo; SPN; Bratislava; 1990

Patřičný M.: Dřevo krásných stromu; Ivo Železný; ČR; 1998; tretie vydanie Grada; ČR; 2005

Patřičný M.: Monografie; ISMC Bohemia; ČR; 2009

Raffan R.: Turned – bowl design; The Tauton Press; USA; 1996

Raffan R.: Turning ; The Tauton Press; USA; 2005

Williams J.: Decorative woodcarving; GMC; 2001

Kollektív: Turnedwood by American craftsmen; US Information Agency; USA; 1992