Kniha Tokár (aktuálne vypredaná)

Jozef Sabo - Tokár

názov: Tokár
autor : Jozef Sabo

počet strán: 318
farebné fotografie: 354
čierno – biele fotografie: 5
kresby: 55

 


Náhľad do knihy

 

Obsah

Niekoľko slov na úvod a poďakovanie

Dreviny
Drevo, jeho zloženie a vlastnosti
1. Chemické zloženie dreva

2. Makroskopická stavba dreva

2. 1. Rezy dreva a smery
2. 2. Ročné kruhy
2. 3. Dreň, dreňové lúče, dreňové škvrny
2. 4. Beľ, vyzreté drevo, jadro
2. 5. Živicové kanáliky
2. 6. Cievy
2. 7. Kôra, lyko, kambium
2. 8. Ostatné makroskopické znaky
2. 8. Tvrdosť dreva
2. 8. 2. Lesk dreva
2. 8. 3. Vôňa dreva
2. 8. 4. Farba dreva
2. 8. 5. Kresba – textúra dreva
2. 9. Zvláštnosti textúry dreva
2. 9. 1. Vlnitý lesk
2. 9. 2. Spiace očká, očková kresba
2. 9. 3. Korenica
2. 9. 4. Lieskovcové drevo

3. Fyzikálne vlastnosti dreva

3. 1.Drevo a voda
3. 1. 1.Voda v dreve
3. 1. 2. Vlhkosť dreva
3. 1. 3. Nasiakavosť a navlhavosť dreva
3. 1. 4. Zmeny tvarov dreva zmenami vlhkosti
a. napúčania – zosýchanie
b. šuverenie – skôrnatenie
c. stabilizácia rozmerov
3. 1. 5. Hustota dreva

4. Mechanické vlastnosti dreva
4. 1. Pevnosť dreva
4. 2. Pružnosť dreva
4. 3. Tvrdosť dreva
4. 4. Húževnatosť dreva
4. 5. Štiepateľnosť dreva
4. 6. Ohýbateľnosť dreva
4. 7. Obrábateľnosť dreva

5. Chyby dreva

5. 1. Hrče
5. 2. Trhliny
5. 2. 1. Dreňové trhliny
5. 2. 2. Mrazová trhlina
5. 2. 3. Odlúpivá trhlina
5. 2. 4. Výsušné trhliny
5. 3. Chyby tvaru kmeňa
5. 3. 1. Krivosť kmeňa
5. 3. 2. Zbiehavosť kmeňa
5. 3. 3. Nádory na kmeni
5. 3. 4. Zhrubnutie prízemku
5. 3. 5. Koreňové nábehy
5. 3. 6. Vidlica
5. 4. Nepravidelná štruktúra dreva
5. 4. 1. Točivosť vlákien
5. 4. 2. Závitok
5. 4. 3. Zásmolok
5. 4. 4. Smolník
5. 4. 5. Nepravé jadro
5. 4. 6. Vodnatosť
5. 4. 7. Reakčné drevo
5. 4. 8. Vnútorná beľ
5. 4. 9. Dreň a dvojitá dreň
5. 5. Sfarbenie dreva neorganického pôvodu
5. 6. Chyby dreva spôsobené hubami a plesňami
5. 6. 1. Drevokazné huby
5. 6. 2. Plesne
5. 6. 3. Rakovina dreva
5. 6. 4. Drevo sfarbujúce huby
5. 7. Chyby dreva spôsobené drevokazným hmyzom
5. 7. 1. Čeľaď červotočov
5. 7. 2. Čeľaď fúzačov
5. 7. 3. Čeľaď pilkovitých – Siricidae
5. 7. 4. Poznámka

2. Charakteristika drevín

Agát biely
Baza čierna
Borovica lesná
Brest: horský, hrabolistý, vazový
Breza previsnutá
Buk lesný
Cypruštek Lawsonov
Čerešňa vtáčia
Dub letný
Gaštan jedlý
Gledíčia trojtŕňová
Hloh obyčajný
Hrab obyčajný
Hruška domáca
Jabloň lesná
Jaseň štíhly
Javor horský – klen, Javor mliečny, javor poľný
Jedľa biela
Jelša lepkavá
Lieska turecká
Lipa: malolistá, veľkolistá
Moruša: čierna, biela
Oliva európska, Oliva európska divorastúca
Orech kráľovský
Orgován obyčajný
Pagaštan konský
Platan javorolistý
Slivka domáca
Smrek obyčajný
Smrekovec opadavý
Tis obyčajný
Topoľ: biely, čierny, osikový
Tuja západná – riasnatá
Vŕba biela
Poznámka

3. Sušenie drevín

3. 1. Prirodzené sušenie
3. 2. Sušenie v hoblinách
3. 3. Sušenie v mikrovlnnej rúre
3. 4. Iné formy sušenia
3. 5. Meranie vlhkosti dreviny
3. 6. Strany rezanej dreviny
3. 7. Poznámka

4. Lepidlá

5. Spájanie dreva do väčších celkov

5. 1. Lepenie hranolov do tvaru hranola
5. 2. Lepenie do plošného tvaru
5. 3. Lepenie do tvaru duté vnútro
5. 4. Iné tvary
5. 5. Upozornenie

6. Brúsny materiál a brúsenie

6. 1. Podkladový materiál
6. 2. Spojivá
6. 3. Brúsenie

Tokárstvo

1. Bezpečnosť práce

2. Dielňa a jej vybavenie

3. Točovka a náradie na upevnenie materiálu

4. Tokárske nože – struhy

4. 1. Uberací nôž
4. 2. Nôž na pozdĺžne točenie
4. 3. Nôž na čelné točenie
4. 4. Zapichovací – upichovací nôž
4. 5. Nôž na hladenie povrchu
4. 6. Oblúkový plochý nôž
4. 7. Plochý nôž
4. 8. Guľatý nôž
4. 9. Nôž na tvorbu dutín
4. 10. Nože k tvorbe dekorácií

6. Brúsenie tokárskych nožov

7. Pozdĺžne – osové točenie

7. 1. Použitie náradia na upevnenie dreva
7. 2. Postavenie ručnej opierky
7. 3. Postavenie a držanie tokárskeho noža
7. 4. Zásady
7. 5. Praktická technika pozdĺžneho – osového točenia
7. 5. 1. Točenie tvaru valec
7. 5. 2. Hladenie výrobku
7. 5. 3. Točenie tvaru kužeľ
7. 5. 4. Zapichovanie
7. 5. 5. Upichovanie
7. 5. 6. Zárez
7. 5. 7. Točenie tvaru žliabok
7. 5. 8. Točenie tvaru oblúk
7. 5. 9. Točenie tvaru zub
7. 5. 10. Točenie tvaru vnútorných rovných a šikmých plôch
7. 5. 11. Točenie tvaru hruštička
7. 5. 12. Točenie formy ovál
7. 5. 13. Točenie rovnakých dvojíc
7. 5. 14. Šablóna
7. 5. 15. Pevná opierka
7. 5. 16. Točenie lepeného dreva
7. 5. 17. Brúsenie výrobku
7. 5. 18. Vŕtanie otvorov

8. Čelné točenie

8. 1. Teoretická časť
8. 2. Použitie náradia na upevnenie dreva
8. 3. Postavenie ručnej opierky
8. 4. Postavenie a držanie tokárskeho noža
8. 5. Zásady
8. 6. Praktická technika čelného točenia
8. 6. 1. Točenie misky
8. 6. 2. Vŕtanie otvorov
8. 6. 3. Točenie misky s prírodným krajom
8. 6. 4. Točenie taniera
8. 6. 5. Točenie výrobku s dutinou
8. 6. 6. Točenie samostatnej pokrievky
8. 6. 7. Točenie rovnakých dvojíc
8. 6. 8. Brúsenie výrobku
9. Volné točenie
9. 1. Teoretická časť
9. 2. Použitie náradia na upevnenie materiálu
9. 3. Postavenie ručnej opierky
9. 4. Postavenie a držanie tokárskeho noža
9. 5. Praktická technika volného točenia
9. 6. Brúsenie výrobku
10. Točenie zeleného dreva
10. 1. Teoretická časť
10. 2. Použitie náradia na upevnenie dreva
10. 3. Postavenie ručnej opierky
10. 4. Postavenie a držanie tokárskeho noža
10. 5. Praktická technika točenia zeleného dreva
10. 6. Brúsenie výrobku
11. Povrchová úprava
12. Pár slov na záver
13. Literatúra
14. Galéria 1 – 2