Kniha Tokár

Jozef Sabo - Tokár

názov: Tokár
autor : Jozef Sabo

počet strán: 318
farebné fotografie: 354
čierno – biele fotografie: 5
kresby: 55

 


Objednávka

  Množstvo (povinné)

  Firma

  Vaše meno (povinné)

  Ulica (povinné)

  Mesto (povinné)

  PSČ (povinné)

  Váš email (povinné - príde Vám sem potvrdenie)

  Telefónne číslo

  Odkaz pre predajcu

  Prosím, potvrďte prepísaním kódu, že nie ste spam robot

  captcha

  Platby zasielajte na :

  IBAN: SK5302000000001466863451
  BIC (SWIFT): SUBASKBX

  Doba doručenia: 7-14 pracovných dní od prijatia platby – SVK

  Náhľad do knihy

   

  Obsah

  Niekoľko slov na úvod a poďakovanie

  Dreviny
  Drevo, jeho zloženie a vlastnosti
  1. Chemické zloženie dreva

  2. Makroskopická stavba dreva

  2. 1. Rezy dreva a smery
  2. 2. Ročné kruhy
  2. 3. Dreň, dreňové lúče, dreňové škvrny
  2. 4. Beľ, vyzreté drevo, jadro
  2. 5. Živicové kanáliky
  2. 6. Cievy
  2. 7. Kôra, lyko, kambium
  2. 8. Ostatné makroskopické znaky
  2. 8. Tvrdosť dreva
  2. 8. 2. Lesk dreva
  2. 8. 3. Vôňa dreva
  2. 8. 4. Farba dreva
  2. 8. 5. Kresba – textúra dreva
  2. 9. Zvláštnosti textúry dreva
  2. 9. 1. Vlnitý lesk
  2. 9. 2. Spiace očká, očková kresba
  2. 9. 3. Korenica
  2. 9. 4. Lieskovcové drevo

  3. Fyzikálne vlastnosti dreva

  3. 1.Drevo a voda
  3. 1. 1.Voda v dreve
  3. 1. 2. Vlhkosť dreva
  3. 1. 3. Nasiakavosť a navlhavosť dreva
  3. 1. 4. Zmeny tvarov dreva zmenami vlhkosti
  a. napúčania – zosýchanie
  b. šuverenie – skôrnatenie
  c. stabilizácia rozmerov
  3. 1. 5. Hustota dreva

  4. Mechanické vlastnosti dreva
  4. 1. Pevnosť dreva
  4. 2. Pružnosť dreva
  4. 3. Tvrdosť dreva
  4. 4. Húževnatosť dreva
  4. 5. Štiepateľnosť dreva
  4. 6. Ohýbateľnosť dreva
  4. 7. Obrábateľnosť dreva

  5. Chyby dreva

  5. 1. Hrče
  5. 2. Trhliny
  5. 2. 1. Dreňové trhliny
  5. 2. 2. Mrazová trhlina
  5. 2. 3. Odlúpivá trhlina
  5. 2. 4. Výsušné trhliny
  5. 3. Chyby tvaru kmeňa
  5. 3. 1. Krivosť kmeňa
  5. 3. 2. Zbiehavosť kmeňa
  5. 3. 3. Nádory na kmeni
  5. 3. 4. Zhrubnutie prízemku
  5. 3. 5. Koreňové nábehy
  5. 3. 6. Vidlica
  5. 4. Nepravidelná štruktúra dreva
  5. 4. 1. Točivosť vlákien
  5. 4. 2. Závitok
  5. 4. 3. Zásmolok
  5. 4. 4. Smolník
  5. 4. 5. Nepravé jadro
  5. 4. 6. Vodnatosť
  5. 4. 7. Reakčné drevo
  5. 4. 8. Vnútorná beľ
  5. 4. 9. Dreň a dvojitá dreň
  5. 5. Sfarbenie dreva neorganického pôvodu
  5. 6. Chyby dreva spôsobené hubami a plesňami
  5. 6. 1. Drevokazné huby
  5. 6. 2. Plesne
  5. 6. 3. Rakovina dreva
  5. 6. 4. Drevo sfarbujúce huby
  5. 7. Chyby dreva spôsobené drevokazným hmyzom
  5. 7. 1. Čeľaď červotočov
  5. 7. 2. Čeľaď fúzačov
  5. 7. 3. Čeľaď pilkovitých – Siricidae
  5. 7. 4. Poznámka

  2. Charakteristika drevín

  Agát biely
  Baza čierna
  Borovica lesná
  Brest: horský, hrabolistý, vazový
  Breza previsnutá
  Buk lesný
  Cypruštek Lawsonov
  Čerešňa vtáčia
  Dub letný
  Gaštan jedlý
  Gledíčia trojtŕňová
  Hloh obyčajný
  Hrab obyčajný
  Hruška domáca
  Jabloň lesná
  Jaseň štíhly
  Javor horský – klen, Javor mliečny, javor poľný
  Jedľa biela
  Jelša lepkavá
  Lieska turecká
  Lipa: malolistá, veľkolistá
  Moruša: čierna, biela
  Oliva európska, Oliva európska divorastúca
  Orech kráľovský
  Orgován obyčajný
  Pagaštan konský
  Platan javorolistý
  Slivka domáca
  Smrek obyčajný
  Smrekovec opadavý
  Tis obyčajný
  Topoľ: biely, čierny, osikový
  Tuja západná – riasnatá
  Vŕba biela
  Poznámka

  3. Sušenie drevín

  3. 1. Prirodzené sušenie
  3. 2. Sušenie v hoblinách
  3. 3. Sušenie v mikrovlnnej rúre
  3. 4. Iné formy sušenia
  3. 5. Meranie vlhkosti dreviny
  3. 6. Strany rezanej dreviny
  3. 7. Poznámka

  4. Lepidlá

  5. Spájanie dreva do väčších celkov

  5. 1. Lepenie hranolov do tvaru hranola
  5. 2. Lepenie do plošného tvaru
  5. 3. Lepenie do tvaru duté vnútro
  5. 4. Iné tvary
  5. 5. Upozornenie

  6. Brúsny materiál a brúsenie

  6. 1. Podkladový materiál
  6. 2. Spojivá
  6. 3. Brúsenie

  Tokárstvo

  1. Bezpečnosť práce

  2. Dielňa a jej vybavenie

  3. Točovka a náradie na upevnenie materiálu

  4. Tokárske nože – struhy

  4. 1. Uberací nôž
  4. 2. Nôž na pozdĺžne točenie
  4. 3. Nôž na čelné točenie
  4. 4. Zapichovací – upichovací nôž
  4. 5. Nôž na hladenie povrchu
  4. 6. Oblúkový plochý nôž
  4. 7. Plochý nôž
  4. 8. Guľatý nôž
  4. 9. Nôž na tvorbu dutín
  4. 10. Nože k tvorbe dekorácií

  6. Brúsenie tokárskych nožov

  7. Pozdĺžne – osové točenie

  7. 1. Použitie náradia na upevnenie dreva
  7. 2. Postavenie ručnej opierky
  7. 3. Postavenie a držanie tokárskeho noža
  7. 4. Zásady
  7. 5. Praktická technika pozdĺžneho – osového točenia
  7. 5. 1. Točenie tvaru valec
  7. 5. 2. Hladenie výrobku
  7. 5. 3. Točenie tvaru kužeľ
  7. 5. 4. Zapichovanie
  7. 5. 5. Upichovanie
  7. 5. 6. Zárez
  7. 5. 7. Točenie tvaru žliabok
  7. 5. 8. Točenie tvaru oblúk
  7. 5. 9. Točenie tvaru zub
  7. 5. 10. Točenie tvaru vnútorných rovných a šikmých plôch
  7. 5. 11. Točenie tvaru hruštička
  7. 5. 12. Točenie formy ovál
  7. 5. 13. Točenie rovnakých dvojíc
  7. 5. 14. Šablóna
  7. 5. 15. Pevná opierka
  7. 5. 16. Točenie lepeného dreva
  7. 5. 17. Brúsenie výrobku
  7. 5. 18. Vŕtanie otvorov

  8. Čelné točenie

  8. 1. Teoretická časť
  8. 2. Použitie náradia na upevnenie dreva
  8. 3. Postavenie ručnej opierky
  8. 4. Postavenie a držanie tokárskeho noža
  8. 5. Zásady
  8. 6. Praktická technika čelného točenia
  8. 6. 1. Točenie misky
  8. 6. 2. Vŕtanie otvorov
  8. 6. 3. Točenie misky s prírodným krajom
  8. 6. 4. Točenie taniera
  8. 6. 5. Točenie výrobku s dutinou
  8. 6. 6. Točenie samostatnej pokrievky
  8. 6. 7. Točenie rovnakých dvojíc
  8. 6. 8. Brúsenie výrobku
  9. Volné točenie
  9. 1. Teoretická časť
  9. 2. Použitie náradia na upevnenie materiálu
  9. 3. Postavenie ručnej opierky
  9. 4. Postavenie a držanie tokárskeho noža
  9. 5. Praktická technika volného točenia
  9. 6. Brúsenie výrobku
  10. Točenie zeleného dreva
  10. 1. Teoretická časť
  10. 2. Použitie náradia na upevnenie dreva
  10. 3. Postavenie ručnej opierky
  10. 4. Postavenie a držanie tokárskeho noža
  10. 5. Praktická technika točenia zeleného dreva
  10. 6. Brúsenie výrobku
  11. Povrchová úprava
  12. Pár slov na záver
  13. Literatúra
  14. Galéria 1 – 2